ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 5 รายวิชานิติเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่ 5 จำนวน 6 คน ที่มาศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 5 รายวิชานิติเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 กลุ่มที่ 5 จำนวน 6 คน ที่มาศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี


เอกสารแนบ